Валют арилжаа

Хөгжил финанс ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2004 оны 11-р сарын 11-ны өдрийн №6/2241 тоот шийдвэрээр гадаад валютын арилжаа хийх тусгай зөвшөөрөл  авсан.

Та манай ББСБ-тай валютын арилжаа хийснээр зах зээлд өрсөлдөхүйц, хамгийн боломжит ханшаар өөрт хэрэгцээтэй валютыг худалдах буюу худалдан авч болно.  

Бид Монголбанкны албан ханш, валютын захын ханшийн хэлбэлзэл болон арилжааны дүнгээс хамааруулан валютын худалдах, худалдан авах ханшийг уян хатан тогтооно.