Автомашины зээл

Автомашин барьцаалан дараах зориулалтаар зээл олгож байна.

Бизнесийн болон хэрэглээний зориулалтаар: 

  Автомашин унуулах нөхцөлтэй зээл
Зээлийн хүү 3,3%
Хугацаа 36 сар
Зээлийн хэмжээ 100 сая төгрөг 
/20 сая төгрөг хүртэл судалгаагүй/
Барьцааны үнэлгээ
15 хүртэл жилийн насжилттай:
Дугаартай машинд 50% хүртэл
Барьцаа хөрөнгө 15 жил хүртэл насжилттай,
МУ-д 5 жил хүртэл явсан автомашин
Тавигдах шаардлагууд Зээлдэгчийн өмчлөлийн автомашин байх
Улаанбаатар хотод оршин суугч
Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй
Орлогын эх үүсвэртэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримтууд Зээлийн хүсэлт /анкет ТАТАХ/
Иргэний үнэмлэх
Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
Орлого нотлох баримтууд
Даатгал Тээврийн хэрэгслийн даатгал хийнэ

Автомашин худалдан авах зориулалтаар:

  Автомашин барьцаалсан лизинг Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан лизинг
Зээлийн хүү % 2.9%
Хугацаа 36 сар хүртэл 36 сар хүртэл
Зээлийн хэмжээ 100 сая төгрөг хүртэл 100 сая төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа 30% 0%
Барьцааны үнэлгээ
15 хүртэл жилийн насжилттай:
Үл хөдлөх хөрөнгийн 70% хүртэл
10-15 хүртэл жилийн насжилттай:
гаалийн бичигтэй 70%
дугаартай автомашин 50%
Барьцаа хөрөнгө 15 жил хүртэл насжилттай, МУ-д 5 жил хүртэл явсан автомашин Үл хөдлөх хөрөнгө
Тавигдах шаардлагууд Улаанбаатар хотод оршин суугч
Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй
Орлогын эх үүсвэртэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримтууд Зээлийн хүсэлт /анкет ТАТАХ/
Иргэний үнэмлэх
Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
Орлого нотлох баримтууд
Даатгал Тээврийн хэрэгслийн даатгал хийнэ Эд хөрөнгийн даатгал хийнэ

 Та зээлийн хүсэлт илгээх бол ЭНД ДАРНА уу.