Компанийн засаглал

Хөгжил финанс ББСБ нь  зээл, валют арилжаа,  итгэлцлийн үйл ажиллагаа эрхлэх  тусгай зөвшөөрөлтэй хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани.

Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын үндсэн зарчмын хүрээнд манай компанийн   Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл,  Гүйцэтгэх удирдлага,  Дотоод аудиторын үйл ажиллагаа явагддаг.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор  Компанийн засаглалын кодексийг шинэчлэн баталсан.  

Бид  Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан  Компанийн засаглалын кодексийг мөрдөж ажиллах,  компанийхаа засаглалыг   боловсронгуй болгох ажлыг   шат дараатай  тогтмол  хийж ирсэн.

 Хувьцаа эзэмшигчид:

  Компани нь  6  үүсгэн байгуулагч, энгийн хувьцаа зэмшигчтэй. Нийт хувьцааны 98,8% хувийг энгийн хувьцаа эзэмшигчид,  1,2%-ийг  компанийн ажилтнууд давуу эрхийн хувьцаа хэлбэрээр эзэмшдэг.  

 

 

Энгийн хувьцаа эзэмшигчид

  

Хувьцаа эзэмшил

( хувиар)

Хувьцааны тоо (ширхэгээр)

 1

 Ө.Хишигээ

16.46%

480

2

 Р.Оюунбилэг

16.46%

480

3

 Ю.Гэрэлмаа

16.46%

480

4

 Б.Өнөрмаа

16.46%

480

5

 Б.Саран

16.46%

480

6

 Д.Батхүү

16.46%

480

7

Давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчид

 1.24%

36

 

 

Нийт дүн

100.0%

2916


 Төлөөлөн удирдах зөвлөл,  түүний дэргэдэх хороод:

 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь  энгийн  6 хувьцаа эзэмшигч,  хараат бус гишүүн,  Гүйцэтгэх захирал  гэсэн  8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг.  Төлөөлөн удирдах зөвлөл  нь  Цалин урамшуулал, Нэр дэвшүүлэх хороо, Бизнес хөгжил, Зээлийн хороо,  Аудит, Эрсдэлийн Хороо гэсэн   3 хороогоор  дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь “ТУЗ болон Хороодын үйл ажиллагааны журам”-аар зохицуулагддаг.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  гишүүд нь гадаад, дотоодын нэр хүндтэй их, дээд  сургуульд  санхүү, эдийн засгийн   дээд мэргэжил эзэмшсэн,  банк, банк бус санхүүгийн салбар болон олон улсын байгууллагад 20-иос дээш жил удирдах ажил хийж байсан туршлагатай,    мэдлэг, чадвартай хүмүүс байдаг.

ТУЗ-ын  дарга, гишүүд нь Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж,  албан ёсны сертификат авсан.

ТУЗ-ын бүтэц, бүрэлдэхүүн:

ТУЗ болон  Хороод

Дарга, гишүүд

  

ТУЗ-ын дарга

Б.Өнөрмаа

Хувьцаа эзэмшигч

ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга

Р.Оюунбилэг

Хувьцаа эзэмшигч

Цалин урамшуулал, Нэр дэвшүүлэх хороо

Б.Саран

Б.Өнөрмаа

Р.Оюунбилэг

Хорооны дарга, хувьцаа эзэмшигч

Хувьцаа эзэмшигч

Хувьцаа эзэмшигч

Бизнес хөгжил, Зээлийн хороо

Б.Өнөрмаа

Р.Оюунбилэг

С.Амартүвшин

И.Орхонхүү

Хорооны дарга, хувьцаа эзэмшигч

Хувьцаа эзэмшигч

Гүйцэтгэх захирал

Хараат бус гишүүн

Аудит, Эрсдэлийн хороо

Ю.Гэрэлмаа

Ө.Хишигээ

Д.Батхүү

И.Орхонхүү

Хорооны дарга, хувьцаа эзэмшигч

Хувьцаа эзэмшигч

Хувьцаа эзэмшигч

Хараат бус гишүүн

Компанийн засаглалын дүрэм, журмууд

Манай компани нь   Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодексийг мөрдөж ажиллахаас гадна   компани дотроо компанийн   засаглалын чиглэлээр  дараахь  дүрэм,  журмуудыг мөрдөж ажилладаг.  Үүнд:

1.      Компанийн дүрэм

2.      ТУЗ болон Хороодын үйл ажиллагааны журам,   шийдвэр гаргалтын матриц

3.      Хөдөлмөрийн дотоод журам, ёс зүйн дүрэм

4.      Хүний нөөцийн бодлого

5.      Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, дүгнэх, урамшуулах журам

6.      Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны журам

7.      Дотоод аудит, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, дүрэм журам

8.      Мөнгө угаалт, терроризмаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, журам