Бизнесийн зээл

Иргэд, аж ахуй нэгжид эргэлтийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар бизнесийн үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх, орлого, ашгийг нь нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж бизнесийн зээл олгож байна.

  Бизнесийн зээл Зээлийн шугам
Зээлийн хэмжээ 300,0 сая төгрөг хүртэл 300,0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 36 сар хүртэл 12-36 сар
Зээлийн хүү (сарын) 3 -2,5% 3 -2,5%, ашиглагдаагүй үлдэгдэлд 0,4%
Зээлийн шимтгэл 0,5% 0,5%
Барьцаа Үл хөдлөх хөрөнгө
Тавигдах шаардлагууд Бизнесийн орлогын эх үүсвэртэй
Хөрөнгө, санхүүгийн чадвартай
Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй
Барьцаа хөрөнгөтэй
Бүрдүүлэх бичиг баримт

Зээлийн хүсэлт/ анкет ТАТАХ/
Иргэний үнэмлэх
Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
Орлого нотлох баримтууд

Та зээлийн хүсэлт илгээх бол ЭНД ДАРНА уу.