Итгэлцлийн үйлчилгээ

Манай компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 10-р сарын 10-ны 300 тоот шийдвэрээр Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан. Итгэлцлийн үйлчилгээ нь  харилцагч таны мөнгөн хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалж, эрсдэлгүй,  өндөр өгөөж, үр шимийг хүртэх боломжийг танд олгоно.

Манай  итгэлцлийн үйлчилгээний давуу тал:

Бид  СЗХ-ны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ болон төлбөрийн чадварын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг  тогтмол ханган ажилладаг.
Таны итгэлцлийн  хөрөнгө  ББСБ-ын өөрийн хөрөнгөөр баталгаажиж, эрсдлээс хамгаалагдаж байдаг.
Манай итгэлцлийн үр шимийн хүү нь  арилжааны банкны хадгаламжийн хүүнээс өндөр  байдаг.
Манай ББСБ нь мэргэжлийн, туршлагатай, чадварлаг  ажилтнуудтай.

Бид зах зээлийн хүүгийн түвшинтэй уялдуулан итгэлцлийн үйлчилгээний нөхцөлөө  сайжруулан, итгэлцлийн  хугацаанаас нь  хамааруулан хүүгийн хувь хэмжээг ялгавартай уян хатан тогтоодог. Мөн итгэмжилсэн хөрөнгөө барьцаалж зээл авч болно.