Танилцуулга

“Хөгжил Финанс ББСБ” ХХК нь 2004 оны 1-р сарын 6-ны өдөр Монгол Банкнаас банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, Улаанбаатар хотноо албан ёсоор үүсгэн байгуулагдсан.

Манай  байгууллага нь анх 120,0 сая төгрөгийн дүрмийн сантай, 3 ажилтантай, түрээсийн байранд үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол өнөөдрийн байдлаар  2,0  тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй, хоёр салбар нэгжтэй, 15 ажилтантай, жилд 1300 гаруй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ үзүүлж, бизнесийн цар хүрээгээ улам өргөжүүлж  байна.

Банк, санхүүгийн мэргэжлээр өндөр боловсрол эзэмшсэн, салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан, арвин туршлагатай хувьцаа эзэмшигчид болон мэргэжлийн чадварлаг ажиллагсдын хамтын хүчин зүтгэлийн үр дүнд 13 жилийн турш тогтвортой, амжилттай ажилласаар ирсэн.

Бид бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, харилцагчаа хүндэтгэсэн найрсаг харилцааг эрхэмлэн, тэдэнд санхүүгийн  үйлчилгээгээ чанартай,  шуурхай  хүргэхийн төлөө хичээн ажилладаг.

Манай байгууллага харилцагчиддаа үйлчилгээгээ ойртуулах зорилгоор хүн ам олноор суурьшсан Баянгол дүүрэгт 2005 онд,  Баянзүрх дүүрэгт 2014 онд тус тус салбараа нээн, амжилттай ажиллаж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд компани өөрийн хөрөнгөөр нийт 10 000 гаруй харилцагчид 51,3 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон. Бичил, жижиг, дунд бизнесийг дэмжиж найдвартай, байнгын харилцагчиддаа зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт, урамшуулал олгож, зээлийн хүүгээ жил бүр бууруулсаар хүүгийн дундаж түвшинг сарын 2,9 хувьд хүргэсэн.

Монгол Улсын  Засгийн Газар, Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацитай хамтран хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой Амьжиргаа” төслийн зээлийн тендерт 2008 оноос хойш жил дараалан  шалгарч нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн төслийн зээлийг бага, дунд орлоготой 600 орчим бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд олгосон. Энэхүү төслийн зээлийн үр дүнд шууд болон шууд бусаар ашиг хүртэгсэд нь нийт 2350 хүнийг хамарсан байна.

Зээлийн үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй эрсдлээс хамгаалж Монгол Улсын Сангийн Яам, Санхүүгийн зохицуулах хорооны хамтарсан тушаалаар баталсан “Активыг ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулах, зарцуулах журам”-ын дагуу эрсдлийн санг тогтмол байгуулж, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос тогтоосон банк бус санхүүгийн байгууллагуудын шалгуур үзүүлэлтийг тогтмол хангаж ажилладаг.

Бид компанийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч  Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны гишүүн, Монголын Санхүүгийн Зах Зээлийн Холбооны гишүүн, Компанийн Засаглал Хөгжлийн Төвийн гишүүнээр тус тус ажиллаж ирсэн.

 Байгууллагын үнэлгээ

   ❖  МҮХАҮТ, МББСБХ-ны  “ТОП 10 ББСБ”-ын шалгаруулалтад 2 удаа шалгарсан   
   ❖  Нийслэлийн татварын газраас “Найдвартай татвар төлөгч-A” үнэлгээ
     НДЕГ-ын “Талархал”, хөнгөлөлт урамшууллууд
     Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны шалгалтын  “Хангалттай” үнэлгээ

Хамт олны ажлын үнэлэлт,  бахархалууд

   Алтан гадас одонт ажилтан   – 3
   Санхүү банкны тэргүүний  ажилтан  - 2
   Тэргүүний залуу алтан медальт ажилтан - 4
   Улаанбаатар хотын хүндэт иргэн -2
   МББСБ-ын холбооны хүндэт жуухтай ажилтан  -2  
   МББСБ-ын холбооны шилдэг эдийн засагч – 2