Дугаар барьцаалсан зээл

 9911-тэй дугаар 40 сая

8811-тэй дугаар 15 сая

9909, 9999-тэй дугаар 5 сая хүртэл шуурхай олгоно. 

Дугаар барьцаалсан зээл
Зээлийн хэмжээ 5-40 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар
Зээлийн хүү(сарын) 3,3%
Зээлийн шимтгэл 0%
Зээлийн барьцаа 9911, 8811, 9999, 9909-тэй дугаар
Тавигдах шаардлагууд Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй өр төлбөргүй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт Зээлийн хүсэлт/ анкет ТАТАХ/
Иргэний үнэмлэх