Зээлийн эрх

Хувийн хэрэгцээнд зориулсан зээлийн эрх

 

Зээлийн эрх
Зээлийн хэмжээ 3 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 24 сар
Зээлийн хүү(сарын) 3%
Зээлийн шимтгэл 0%
Зээлийн барьцаа Барьцаагүй
Тавигдах шаардлагууд Сайн харилцагч байх
Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй өр төлбөргүй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт Зээлийн хүсэлт/ анкет ТАТАХ/
Иргэний үнэмлэх