Эрхэм зорилго, үнэт зүйлс

Бидний уриа:            Хүмүүн таны төлөө…

Эрхэм зорилго: Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлд тогтвортой байр суурьтай, санхүүгийн цогц үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд шуурхай хүргэдэг нэр хүнд бүхий байгууллага байна.

Бидний үнэт зүйлс:

Харилцагчаа дээдэлсэн харилцаа;
Харилцан хүндлэл ба хамтын ажиллагаа;
Өндөр бүтээмж ба шударга үнэлэмж;
Баг хамт олны зарчимч, хариуцлагатай байдал;
Ажлын байрны тав тухтай, аюулгүй, цэвэр орчин;
Нийгмийн хариуцлага;

Бидний эрхэмлэх зүйлс:

Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжид санхүүгийн цогц үйлчилгээг шуурхай хүргэнэ;
Харилцагчид мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, найрсаг үйлчилгээ үзүүлнэ;
Хүн бүрийг өөрийн үзэл бодол, саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх боломжоор хангаж, тэдэнд эрх тэгш, шударгаар хандана;
Ажиллагсад өөрийн мэдлэг, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлтэй нь зохицсон ажил эрхлэх, цалин урамшуулал авах, өсөж хөгжих   тэгш эрхээр хангагдана;
Ажлын байр цэвэр цэмцгэр, эмх цэгцтэй, аюулгүй байна;
Удирдлагын бүтэц зохистой, тэдгээрийн үйл ажиллагаа шударга, ёс зүйд нийцсэн байна;
Ажиллаж, амьдарч буй орчин тойрон, байгаль дэлхийгээ ямагт дээдлэн хамгаалж, сайн сайхан санаачлага ажил үйлсийг дэмжинэ;
Бидэнд итгэн эзэмшүүлсэн эд хөрөнгөд гамтай хандаж, хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хариуцлага хүлээнэ;
Эрхэлж буй үйл ажиллагаа оролцогч бүх талуудад зохих хэмжээнд өгөөжтэй байна;
Шинэ санал санаачлагыг дэмжиж, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, улмаар зах зээлийн өрсөлдөөнд байнгын идэвхтэй оролцогч байна;
Аливаа эрсдлээс хамгаалсан нөөц санг бүрдүүлж ажиллана;