Хэрэглээний зээл

Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулан бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, орон байраа засварлан шинэчлэх, бусад ахуйн санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой зээл

Хэрэглээний зээл
Зээлийн хэмжээ 100 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 36 сар хүртэл
Зээлийн хүү(сарын) 3%
Зээлийн шимтгэл 0,5%
Зээлийн барьцаа Үл хөдлөх хөрөнгө
Тавигдах шаардлагууд Орлогын эх үүсвэртэй
Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй
Барьцаа хөрөнгөтэй
Бүрдүүлэх бичиг баримт Зээлийн хүсэлт/ анкет ТАТАХ/
Иргэний үнэмлэх
Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
Орлогыг нотлох баримтууд

 

 Та зээлийн хүсэлт илгээх бол ЭНД ДАРНА уу.