Post Image

Үндэсний бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх үүднээс боломжит төслийг дэмжин ажилладаг. Мөн барьцаа хөрөнгө хангалтгүй харилцагч нарт зориулан Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.