Post Image

Байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн  Японы ард түмэнд туслах  Монгол Улсын Засгийн Газраас гаргасан уриалгыг дэмжин ажилтнууд нэг өдрийн цалин  болон мөн  байгууллагаас  хандив өргөв