Post Image

Улаанбаатар хотын их дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулдаг Оюуны эрэлд ЭШХ амжилттай зохион байгуулагдаж манай байгууллага ивээн тэтгэгчээр ажиллалаа.