Post Image

🎊Манай байгууллага зээлийн үйлчилгээндээ Me аппликэйшн-ийг нэвтрүүллээ.
Зээлийн эрх нээлгэсэн харилцагч болон итгэлцэл байршуулсан харилцагч та тус аппликэйшнийг
ашиглан 7 хоногийн 24 цагийн туршидонлайнаар зээл авах, зээл, хүүгээ төлөх,
зээлийн мэдээллээ харах зэрэг боломжтой боллоо ☺️🤩